سفارش تبلیغ
صبا ویژن

د): حضور در قوای مقننه و مجریه امریکا

مشارکت فعال جامعه یهودی امریکا در انتخابات کنگره و ریاست جمهوری وتأثیر فزاینده لابی های یهودی بر نتیجه انتخابات، آنها را در کلیه ادارات حکومتی دارای نفوذ کرده است. همین امر سبب شده که هیچ نامزد ریاست جمهوری بدون جلب رضایت یهود نتواند به پیروزی برسد. همه این خاستگاه ها اهمیت فراوانی دارد وبخشی از زوایای هم گرایی صهیونیسم مسیحی در امریکا را نشان می دهد. درجمع بندی کلی می توان گفت که همه عوامل فرهنگی وسیاسی، در روند این هم گرایی دخیل هستند وغفلت از هرکدام، ما را در فهم دقیق رابطه امریکا و اسرائیل دچار مشکل خواهد نمود. امروزه نفوذ اسرائیل د رامریکا باعث ایجاد طرح هایی به نفع اسرائیل در منطقه شده است، مانند طرح امریکایی خاورمیانه بزرگ که در زمینه تحقق سرزمین موعود از نیل تا فرات قرار دارد. امریکا به طور ناخودآگاه در دستان لابی های صهیونیستی اسیر گشته و آنها عقاید جنبش صهیونیسم مسیحی را به مقامات این کشور دیکته می کنند. هال لیندسی در کتاب خود، در پیش گویی های انجیل، جای امریکا کجاست؟ که از پرفروش ترین کتاب های سال 2001 میلادی امریکا بود، نقش ایالات متحده را درجنگ جهانی آرماگدون بررسی نموده است. نویسنده اثبات می کند که دولت امریکا جنگ نهایی مقدس را رهبری خواهد کرد ومخالفان مسیح در سراسر جهان را که قبل از آغاز این جنگ باعث ایجاد ترس وو وحشت در جهان شده اند، شکست خواهد داد ودولت انگلیس دراین جنگ مقدس، همکار امریکا خواهد بود. حتی دولت امریکا در اوج زمان جنگ سرد بر ضد شوروی سابق، موشک های هسته ای قاره پیمای خود را «شمشیرهای جنگ مقدس» نامیده است.(86) مسیحیان صهیونیست فرقه پروتستان در امریکا و انگلیس، اعتقاد دارند که مسیح در امور خاورمیانه همواره به سود دولت اسرائیل مداخله کرده واعلام می دارند که خواست دولت اسرائیل بزرگ ازرود نیل تا فرات، خواست  مسیح محسوب می شود که به زودی عملی خواهد شد وامروز صهیونیسم مسیحی از راه حکومت صهیونیستی امریکا خود را به فرات رسانده است. صهیونیست های یهودی نیز مطابق اعتقاد به تلمود، مجموعه قوانین دینی خود، به مکتب «خواسته های خدا» اعتقاد دارندوطبق این اعتقاد، آنها برنامه ای اجرا می کنند که به کمک دولت های امریکا، انگلیس ودیگر کشورهای غربی بتوانند دومسجد مقدس اقصی و صخره را در بیت المقدس تخریب کنند وکشور اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات را با نابودی کامل کشورهای اسلامی به وجود آورند. به همین منظور، میان صهیونیست های یهودی وصهیونیست های مسیحی از فرقه پروتستان ها، اتحاد وهم آهنگی کاملی وجود دارد ومسیحیان پیرو اعتقاد «خواسته های خدا»همواره اظهار می دارند هرعمل دولت اسرائیل، در حقیقت طراحی مسیح بوده است ومسیحیان سراسر جهان باید از آن حمایت کنند.(87)اسرائیل همواره به دلیل داشتن حکومت نامشروع در فلسطین، از سوی اعراب وعموم مسلمانان احساس خطر کرده وبرای بقای خود د ر سریر قدرت، اتحاد با رفقای بین المللی قدرتمند خویش هم چون امریکا را برگزیده است. وجود ترس همیشگی از حمله مسلمانان ونابودی، اسرائیل را به حالت «امنیتی» درآورده؛ واژه امنیت از مهم ترین دل مشغولی های اسرائیل به شمار می رود. امروزه برای رژیم اشغال گرقدس چند فرض اساسی امنیتی وجود دارد که عبارتنداز:

1.      تهدید برای اسرائیل، تهدید وجود است. براین اساس، خطرهایی که اسرائیل را تهدید می کند، متوجه اصل وجود و بقای این دولت است؛

2.      اسرائیل محدودیت های گسترده ای دارد؛ محدودیت سرزمینی، جمعیتی و اقتصاد کوچک و تحریم شده توسط کشورهای منطقه وجهان، این رژیم را جزیره ای کوچک درمیان مجموعه گسترده وپهناور کشورهای مسلمان وعرب و در محاصره آنها ساخته است؛ پ

3.      مفهوم امنیت در اسرائیل از دیگر مفاهیم مستثناست.این فرض ها باعث شکل گیری چند اصل در اسرائیل شده که از مسلمات یهودیان به شمار می آید و برای ایشان جنبه حیاتی دارد:

1.      ایجاد استراتژی امنیت ملی که برهمه چیز سایه افکنده است؛

2.      ایجاد ملتی مسلح، به طوری که همه مردم سربازانی پنداشته می شوند که سالی یازده ماه درمرخصی به سر می برند؛

3.      اصل خوداتکایی؛ آثار روانی وفرهنگی تاریخ یهودیان وانزوای آنها دراروپا به نوعی خوداتکایی بدبینانه انجامیده است؛

4.      باوجود روحیه بالا؛ ضرورت یافتن یک هوادار بزرگ خارجی هیچ گاه از نظر صهیونیست ها دور نمانده است. (88)
ا زعمده ترین وموثرترین سازمان های صهیونیست مسیحی که به برآوردن نیازهای امنیتی اسرائیل اقدام وتلاش عمده خود را در استمرار بقای دولت اسرائیل در منطقه مصروف می کند وامروزه در سرتاسر اروپا وامریکا فعال هستند، عبارتند از: سفارت بین الملی مسیحی در اورشلیم (89)(ICEJ)، وزارت خانه کلیسا درمیان مردم یهودی که معروف است به تراست اسرائیلی کلیسای انگلیس در اسرائیل (CMJ) یا (90)(ITAC)، دوستان مسیحی اسرائیل(91) (CFI)، میانجی گران مربوط به بریتانیا(92) (IFB)، دوستان نیایش مسیحیت برای اسرائیل(93) (PFI)، پل های صلح(94) (BFP)، دوستان امریکایی در انتظار مسیح(95) (AMF)، اتحادیه یهودی در انتظار مسیح امریکا(96) (MJAA)، یهودیان طرف دار عیسی(97) (JFJ) و خواهران پروتستانی مریم مقدس و شورای مسیحیان و یهودیان(98) (CCJ). این سازمان ها در رتبه بندی های متنوع و به ادله مختلف وگاه متناقض، بخشی از ائتلاف بزرگی هستند که امروزه محتوای دستور جلسه صهیونیست مسیحی را شکل می دهند.لوئیس هامادا، در پی یافتن هم گرایی بین یهودیت وصهیونیسم مسیحی است. به اعتقاد وی، واژه صهیونیسم به جنبش سیاسی یهودی اشاره دارد که به دنبال تأسیس سرزمین ملی در فلسطین برای یهودیانی است که پراکنده شده اند. از سوی دیگر، صهیونیست مسیحی کسی است که علاقه دارد خداوند را در تحقق پیش گویی هایش به وسیله اسرائیل سیاسی وخارجی استعانت نماید به جای این که به وسیله بدن مسیح، طرح خداوند را که دراناجیل چهارگانه آمده، مدد کند.(99) در یک جمع بندی کلی، می توان باورهای جنبش صهیونیسم مسیحی را به انگاره کلیدی منجی گرایی معطوف دانست. منجی گرایی واژه ای است که به اعمال اسرائیل وحمایت قدرت های بزرگ ازآن، مشروعیت می بخشد. همه فعالیت های صهیونیست های مسیحی اعم از ترور مبارزان فلسطینی، ریختن بمب های ده تنی بر سر مردم بی دفاع افغانستان و کشتار شیعیان عراق توسط امریکا، برا ی بستر سازی جنگ جهانی آرماگدون است که آن هم مقدمه ظهور منجی، حضرت مسیح (ع) خواهد بود. امروزه امریکا، اشغال عراق را برای خود رسالتی الهی تلقی کرده و آزاد سازی جهان از تروریسم واستبداد ونهایتاً برقراری دموکراسی را اموری مقدس می داند که ظهور منجی را تسهیل می نماید. مسابقه تسلیحاتی نیز روند نزدیک شدن دولت ها به برافروختن آتش جنگ جهانی سوم و آرماگدون را امری شایسته می انگارد. جری فالول وبیلی گراهام، مبلغان برجسته صهیونیسم مسیحی، به نزدیک شدن ظهور مسیح اذعان دارند و معتقدند که نسل کنونی آخرین نسلی خواهد بود که قبل از ظهور مسیح در این جهان زندگی خواهد کرد. فالول می گوید:آرماگدون یک واقعیت است، اما شکر خدا این پایان روزگار امتهای غیریهودی ومسیحی محسوب می شود؛ زیرا پس از آن، صحنه برای سلطنت پادشاه ما، خداوندگار، عیسی مسیح، درنهایت افتخار و قدرت آماده می شود. تقریباً تمام تعلیم دهندگان کتاب مقدس که من می شناسم، بازگشت بسیاری نزدیک مسیح را پیش بینی می کنند ومن شخصاً ایمان دارم که بخشی از آن آخرین نسل هستیم؛ آن آخرین نسلی که تا سلطان ما مسیح نیاید، نخواهد مرد.
از سوی دیگر، توجه به این مسئله جالب است که چگونه امکان دارد داعیه داران یک حکومت سکولار، مدعی زمینه سازی برای ظهور مردی شوند که نه یک سکولار بلکه پیامبر الهی به شمار می آید و آن چه عملی خواهد نمود، حکم الهی است. به واقع، هیچ وجه تشابهی بین منتظران مسیح با خود مسیح وجود ندارد. مسیحی که پیامبر صلح ورحمت است، چگونه می تواند اعمال خشن وسرشار از بی رحمی امریکا وسرائیل را تأیید نماید. دراین جا نگاهی نیز به متون اسلامی خواهیم داشت تا چشم انداز یهود را در آخرالزمان از دیدگاه آیات و روایات اسلامی از نظر بگذرانیم. تلاش ما این است تا به سه مولفه یهود در آخرالزمان، جنگ جهانی در آستانه ظهور و بازگشت عیسی هم زمان با ظهور حضرت مهدی (عج) بپردازیم.

چشم انداز یهود در متون اسلامیبررسی اجمالی مباحث تاریخی قرآن و روایات وپیش گویی هایی آنها از آخرالزمان که با منجی گرایی مسیحی - یهودی پیوند می خورد، به عمق فهم ما درمورد جنبش صهیونیسم مسیحی و آینده یهود خواهد افزود. نگاهی به آیات نخست سوره اسراء که به سرگذشت یهود اشاره دارد ما را به جمع بندی کلی سوق می دهد که نکات ذیل را دربردارد:
نکته اول: یهودیان در طول تاریخ تا فرارسیدن هنگامه مجازات، در جامعه فساد می نمایند و خداوند دراین زمان، افرادی را از ناحیه خود برمی انگیزد که برآنان چیره خواهند شد. سپس خداوند بنابرمصلحت، یهودیان رابرآنان پیروز گردانیده به ایشان اموال واولاد عطا می کند و به طور فزاینده ای، طرفدارانشان را در جهان وسعت می بخشد. اما یهود از این اموال ویاران بهره برداری صحیح نمی کنند و برای بار دوم در روی زمین فساد می نمایند. این بار علاوه بر فساد، گرفتار خوی تکبر وبرتری طلبی می شوند و خود را برتر از دیگران می پندارند. زمانی که وقت کیفرشان فرا می رسد، خداوند بار دیگر آن قوم را برآنان چیره ساخته، کیفری سخت تر از مرحله قبل برآنان وارد می کند.
نکته دوم: قومی را که خداوند بار دوم بر ضد آنان بر می انگیزد، به آسانی برآنان چیره گشته، به جست وجوی خانه به خانه می پردازند. آن گاه داخل مسجد اقصی شده، نیروهای نظامی آنان را متلاشی می کنند. سپس خداوند بار دوم آنها را می فرستد وبرخلاف غلبه یهودیان بر آنها و زیادی یاران و هوادارانشان، ضربات شدیدتری را در سه نوبت برآنها وارد می سازند.مفسران درباره این موضع که آیا دو نوع فسادی که یکی همراه با برتری طلبی است، پایان یافته و دو کیفر وعده داده شده برآنان واقع گشته یا درآینده رخ خواهد داد، نظر یک سانی ندارند. ره یافتی که به مدد روایات آن را قوی تر تلقی می کنیم، این است که اولین کیفردر برابر نخستین فساد، در صدر اسلام به دست مسلمانان انجام پذیرفته وآن گاه که مسلمانان از اسلام فاصله گرفتند، خداوند یهودیان را بر آنان چیره ساخت. دراین مرحله نیز بار دوم، یهودیان درزمین فساد وطغیان کردند و هرگاه که مسلمانان دوباره به اسلام روی آوردند زمان کیفر دوم فرا رسیده، به دست مسلمانان انجام خواهد شد. روایاتی که ره یافت فوق را تأیید می کند، برغلبه حضرت مهدی (عج) و یاران وی از اهل قم دلالت دارد که بار دوم بر یهود فائق می آیند. در تفسیر عیاشی از امام باقر (ع) روایت شده که حضرت بعداز قرائت آیه شریفه (بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید(100) فرمود: مراد از این آیه حضرت قائم (عج) و یاران اوست که نیرومند ودارای صلابت می باشند.(101) هم چنین در تفسیر نورالثقلین، به نقل از روضه کافی از امام صادق (ع) روایتی نقل شده که آن حضرت در تفسیر آیه شریف فوق فرمود:
خداوند قبل از خروج حضرت قائم (عج) قومی رابرانگیزد که دشمنی از دشمنان آل محمد (ص) را رها ننموده، مگر این که او را به هلاکت می رسانند.(102) از آن حضرت سوال کردند: «آنها چه کسانی هستند؟» امام سه بار فرمود:آنان به خدا سوگند اهل قم اند؛ آنان به خدا سوگند اهل قم اند؛ آنان به خدا سوگند اهل قم اند.(103)بنابر روایات فوق، کیفر دوباره یهود پس از برتری آنها به دست مسلمان در زمان ظهور خواهد بود. امروزه بنا بر وعده خداوند، یهود در عرصه بین المللی با اتکا بر قدرت هایی چون امریکا و انگلیس برتری دارد که طبق آن وعده، دومین کیفر فراخواهد رسید و آنان را نابود خواهد ساخت.وعده خداوند به تسلط بر یهودیان در قرآن کریم چنین آمده است:
(واذ تاذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم* و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون.)؛(104) و [یاد کن] هنگامی را که پروردگات اعلام داشت که تا روز قیامت برآنان [یهودیان] کسانی را خواهد گماشت که بدیشان عذاب سخت بچشاند. آری، پروردگار تو زود کیفر است و همو آمرزنده و بسیار مهربان است؛ و آنان را در زمین به صورت گروه هایی پراکنده ساختیم: برخی از آنان درست کارند و برخی از آنان جز اینند. و آنها را به خوشی ها وناخوشی ها آزمودیم، باشد که ایشان باز گردند. براساس آیات شریفه، خداوند به زودی کسی را بر یهودیان مسلط می گرداند که تا روز رستاخیز آنان را مجازات وشکنجه دهد. قرآن، پراکندگی یهودیان را نوعی مجازات برای آنها معرفی می کند. این وعده الهی درباره کیفر یهودیان، در تمام دوران های تاریخی آنان به استثنای دوران حکومت پیامبرانی چون موسی و یوشع و داوود و سلیمان (ع) مشاهده می شود؛ خداوند اقوام مختلفی را برآنها مسلط گردانیده که آنان را شکنجه و مجازاتی دردناک نموده اند. حس همیشگی اقلیت بودن در کشورهای مختلف، بدترین شکنجه روحی برای یهودیان در طول تاریخ بوده است. این که یهودیان درهیچ برهه ای مجاز به تشکیل حکومت یهودی نبوده ومجبور بوده اند به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تسلیم حکومتی گردند که خداوند بر آنان مسلط ساخته، از مصادیق درد و رنج یهودیان به شمار می آید.آیات دیگری در قرآن از فرو نشستن فتنه یهودیان در آخر الزمان حکایت می کند، از جمله:(ولیزیدن کثیراً منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینهم العداوه البغضاء الی یوم القیامه کلما اوقدوا ناراً للحرب اطفاها الله ویسعون فی الارض فساداً والله لایحب المفسدین)؛(105) وقطعاً آن چه از جانب پروردگارت به سوی تو فرود آمده، برطغیان و کفر بسیاری از ایشان خواهد افزود و تا روزقیامت میانشان دشمنی و کینه افکندیم. هربار که آتشی برای پیکار برافروختند، خدا آن را خاموش ساخت. و در زمین برای فساد می کوشند. و خدا مفسدان را دوست نمی دارد. این آیه همان وعده الهی است که خداوند به مستضعفان و مسلمانان جهان بشارت داده است. خدواند، آتش جنگ هایی که یهودیان برمی افروزند- خواه مستقیماً خود آنان جنگ افروزی نمایند ویا این که دیگران را به این عمل تحریک کنند- خاموش خواهد کرد. پیشینه یهودیان، حاکی از آن است که آنها همواره درپی جنگ افروزی بوده اند، اما وعده خاوند درباره شکست یهود تحقق یافته ومکر وحیله آنان باطل شده است. شاید بزرگ ترین آتش جنگی که آنان برضد مسلمانان وجهانیان برافروخته اند، حمله امریکا به افغانستان وعراق باشد که همه اینها برای عملی شدن طرح خاورمیانه بزرگ از نیل تا فرات است که اسرائیل بخشی از خاک خاورمیانه بزرگ به حساب می آید. طبق وعده الهی مسلمان در انتظار نابودی کامل یهود به دست یاران مهدی آل محمد (ص) هستند.گردآمدن یهودیان در فلسطین قبل از جنگ نابود کننده نهایی، از دیگر پیش گویی هایی به شمار می آید که در کتاب وسنت بدان اشاره شده است: (وقلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنابکم لفیفا)؛(106) و پس از او به فرزندان اسرائیل گفتم: «دراین سرزمین ساکن شوید، پس چون وعده آخرت فرا رسد، شما را همه باهم محشور می کنیم.»روایات ذیل را به مثابه تفسیر آیه فوق ذکر می کنیم تا با جزئیات بیشتری از سکنی گزیدن یهود آشنا شویم.
پیامبر در حدیثی می فرماید: آیا شنیده اید نام شهری را که بخشی از آن درون دریاست؟ (عرض کردند: آری.) فرمود: قیامت به پا نمی شود مگر آن که هفتاد هزارتن از فرزندان اسحاق به شهر یورش می برند.(107) امیرالمومنین نیز دراین مورد می فرماید:
در مصر منبری بنا نموده، دمشق را قطعاً تخریب خواهم کرد ویهودیان را از شهرهای عربی بیرون می رانم وبا همین چوب اعراب را خواهم راند. روای این حدیث (عبایه اسدی) پرسید: ای امیر مومنان، شما به گونه ای خبر می دهید که به یقین پس از مردن زنده خواهید شد؟
فرمود:
ای عبایه، روشی غیر روش ما صحبت کردی. مردی از تبار من ( حضرت مهدی (عج) این کارها را انجام می دهد.(108)
امیرالمومنین در روایت دیگری «کشف معبد» را در شمار نشانه های ظهور بیان می کند که ظاهراً همان معبد سلمیان (ع) است. صهیونیستهای مسیحی نیز آن را یکی از پیش زمینه های ظهور حضرت مسیح (ع) می دانند. ظهور آن حضرت نشانه ها وعلاماتی دارد: نخست محاصره کوفه با کمین کردن وپرتاب سنگ، وایجاد شکاف و رخنه در زوایای کوچه های شهر، تعطیلی مساجد به مدت چهل شب، کشف معبد وبه اهتزاز درآمدن پرچم هایی گرداگرد مسجد بزرگ (مسجد الحرام)؛ کشنده وکشته شده هر دو در آتش اند.(109)
روایات درباره بیرون آوردن تورات اصلی از غار انطاکیه، توسط حضرت مهدی (عج) واستدلال آن حضرت بر یهودیان به وسیله آن، نیز از جمله همین روایات است. از پیامبر اسلام روایت شده که درباره حضرت مهدی(عج) فرمود: تورات و انجیل را از سرزمینی که انطاکیه نامیده می شود بیرون می آورد.(110) صندوق مقدس را از غاری درانطاکیه وبخش های تورات را از کوهی در شام بیرون می آورد و با آن کتاب، با یهودیان به استدلال می پردازد که سرانجام بسیاری از آنها اسلام می آورند.(111) صندوق مقدس از دریاچه طبریه به دست وی آشکار می شود وآنرا آورده، در پیش گاه او در بیت المقدس قرار می دهند و چون یهودیان آن را مشاهده می نمایند، به جز اندکی بقیه آنان ایمان می آورند.(112)درباره تابوت سکینه (صندوق مقدس) در قرآن کریم نیز آمده است: و پیامبرشان بدیشان گفت: در حقیقت، نشانه پادشاهی او این است که صندوق [عهد] که درآن آرامش خاطری از جانب خدا پروردگارتان وبازمانده ای از آن چه خاندان موسی وخاندان هارون [درآن] برجای نهاده اند- در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند - به سوی شما خواهد آمد. مسلماً اگر مومن باشید، برتی شما دراین [روی داد] نشانه ای است.»(113) در تفسیر آیه فوق آمده است که این صندوق مقدس که میراث پیامبران (ع) را دربرداشت، نشانه ای برای بنی اسرائیل بود تا شایسته فرمان روایی را بشناسند. از این رو، فرشتگان آن را آوردند و از میان جمعیت بنی اسرائیل عبور دادند وآن گاه در پیش روی طالوت (ع) گذاشتند، سپس طالوت (ع) آن را به داوود و او به سلیمان و او به وصی خود آصف بن برخیا تسلیم کرد. بنی اسرائیل بعد از وصی حضرت سلیمان به علت این که از او فرمان برداری نکردند و دیگری را اطاعت کردند، آن صندوق را از دست دادند.


تاریخ : دوشنبه 92/7/15 | 9:12 عصر | نویسنده : سرباز رهبری | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.

  • دنیای باینری